Що таке програмоване навчання? Інноваційні методики навчання

Що таке програмоване навчання? Інноваційні методики навчання

Класична класно-урочна система навчання, яка досі використовується школами як найбільш проста і перевірена часом, насправді не є такою вже ефективною. Особа дитини не може в умовах такого навчання усебічно розвиватися.

Зараз багато учителів хочуть використати, а деякі успішно застосовують інноваційні методики навчання, які грунтуються на гуманістичній педагогіці. Що ж це таке?

Гуманістична педагогіка — напрям в педагогіці, орієнтуючий на вільний вибір і облік індивідуально-особових інтересів і можливостей суб'єктів педагогічного процесу в навчанні, вихованні і освіті(Вікіпедія).

Виділяють безліч інноваційних методик навчання: програмоване, розвиваюче, проблемне, евристичне, особово-орієнтоване і інші.

Зупинимося детальніше на програмованому навчанні.

Навчання тут відбувається за заздалегідь розробленою програмою, в якій передбачені дії як учня, так і учителя. До речі, учитель в цьому процесі не завжди є необхідним компонентом. Його заміною може служити комп'ютерна програма, програмований підручник або якийсь інший повчальний матеріал.

До основних принципів програмованого навчання відносяться:


1. Принцип малих кроків полягає в тому, щоб учням давався матеріал невеликими дозами. Засвоєння малої частини інформації відбувається набагато швидше, ніж великий.

2. Установка перевірочного завдання дозволяє контролювати засвоєння учбового матеріалу. Контроль і оцінка засвоєння кожної частини інформації дозволяє учневі не випускати з уваги те, що йому було незрозуміло або не запам'яталося.

3. Відповіді для самоконтролю потрібні для того, щоб учень відразу міг знайти свої помилки. Відповіді дозволяють учневі побачити свої слабкі місця.

4. Залежно від правильності відповіді даються різні вказівки. Таким чином, учневі відразу підказують, як йому слід виправити свої помилки, де прочитати необхідну інформацію, на що звернути увагу.

Програмоване навчання буває двох основних видів: лінійне або розгалужене. У лінійній формі навчання проходить в певній послідовності завдань. Кожен учень повинен виконати одні і ті ж кроки, причому не можна перейти до наступного завдання, не виконавши правильно попереднє. Ці програми мають бути розраховані на найслабкіших учнів.

У розгалуженій формі, окрім основної програми, розрахованої на сильних учнів, є додаткові гілки, на які прямують учні у разі утруднень. Цей метод дозволяє індивідуалізувати навчання, визначити кожному учневі свій рівень трудності і темп просування.

Програмований підручник з розгалуженою структурою повинен виглядати таким чином. Візьмемо до розгляду один фрагмент. У підручнику даний невеликий текст, малюнок, схема, графік або щось подібне. Потім йде питання або завдання до матеріалу. Далі — варіанти відповідей. Кожна з відповідей містить вказівку учневі його подальших дій. Приміром: "Переходите до пункту 5", "Поверніться до пункту 1", "Познайомтеся з додатковою інформацією під пунктом 3.2".

При усій привабливості програмованого навчання, тут теж є свої проблеми. При цьому підході до навчання не можна врахувати усіх властивостей учбового процесу, відмітних особливостей кожного учня, увага не приділяється внутрішнім розумовим процесам учня. Проте програмоване навчання дозволяє учням самостійно вирішувати поставлені завдання, оцінювати свої результати і виправляти помилки.Надрукувати  

Схожі матеріали