Що таке рефінансування?

Що таке рефінансування?

Складне слово "рефінансування" має англійські корені і трактується як подвійне(повторне) управління грошовими активами. Сучасний економічний словник дає декілька тлумачень "рефінансуванню" як механізму грошово-кредитної політики фінансових установ.

У плані довгострокових інвестицій, рефінансування — це додаткові фінансові вкладення, т. е. реінвестування. Працює ця схема шляхом розподілу частини прибутку — неоплачені у вигляді дивідендів суми інвестуються в основні і оборотні активи підприємства.

Для ринку цінних паперів рефінансування — це додатковий випуск і продаж нових цінних паперів із заміщенням і вилученням існуючих. Робиться це в цілях скорочення витрат на виплату відсотків. Термін погашення знову випущених цінних паперів може перевищувати термін тих, що вилучаються.

У системі кредитування рефінансування — це повне(часткове) погашення кредиту шляхом отримання нового кредиту під менші відсотки. Не усі банки рефінансують свої кредити. Але, кредит, виданий одним банком, можна рефінансувати в іншому банку.

Програми рефінансування пропонуються по іпотечних кредитах, по автокредитах, і беззалоговим споживчим кредитам. При цьому сума знову оформленого кредиту може перевищувати суму первинного кредиту, термін виплати платежів може бути збільшений за угодою сторін, може бути змінена сума щомісячних платежів і змінена валюта погашення. Відносно заставних кредитів, наприклад, іпотечних, включається процедура перереєстрації запоруки між банками.

Кредитне рефінансування разом з позитивними аспектами має і негативні:

За дострокове погашення у рамках програми рефінансування початковим банком можуть бути передбачені штрафні санкції.


У деяких банках включений мораторій на дострокове погашення кредиту, припустимо, на перші 3 роки.

Процедура рефінансування передбачає додаткові фінансові витрати на кредитну заявку, оцінку заставного майна, реєстрацію боргових зобов'язань, додаткову банківську комісію.

У міжбанківській кредитній політиці під рефінансуванням розуміється короткострокове кредитування комерційних банків Центробанком. Обов'язковою умовою для отримання такого кредиту комерційним банком є його фінансова стабільність.

В зв'язку з цим рефінансування є фінансовим інструментом, що регулює ліквідність комерційних банків Центральним банком, що виступає в ролі гаранта фінансової системи в цілому.

Процентна ставка такого кредитування(її ще називають "ставка рефінансування") — регульована величина, використовувана Центробанком як інструмент фінансового управління, у тому числі для розрахунку податків на доходи від депозитів, для нарахування % за невидану заробітну плату, для розрахунку прострочення виконання зобов'язань. Зміна ставки рефінансування впливає на рівень інфляції усередині країни, збільшення(зменшення) процентних ставок за кредитами, величину держмит, розмір мінімальної ставки по вкладах, зростання вартості національної валюти, а також на мікроекономічні і макроекономічні показники економіки в цілому.

Можна сказати, що ставка рефінансування для економіки — це більше, ніж життя.


Надрукувати  

Схожі матеріали