Операційна діяльність підприємства: сутність і особливості

Операційна діяльність підприємства: сутність і особливості

Підприємство, здійснюючи підприємницьку діяльність, має постійно контролювати зміни в тому секторі ринку, якому безпосередньо працює, вчасно виявляти негативні моменти ринкових відносин, і виробляти методи протидії для збереження своєї конкурентоспроможності.

Мета та завдання операційної діяльності

Операційною діяльністю підприємства є той основний вид діяльності, для здійснення якого воно створювалося. Специфіка операційної діяльності залежить від того, в якій галузі працює підприємство. Основними видами операційної діяльності організації, в основному, є комерційні, торговельні та виробничі відносини. Підприємства можуть також займатися додатковими видами діяльності, але вони вже будуть другорядні (наприклад, фінансова або інвестиційна).

Операційна діяльність підприємства є пріоритетом, тому другорядні види діяльності можуть носити лише підтримуючий характер. На відміну від інвестиційної або фінансової, операційна діяльність орієнтується на ринок споживача товару, що виробляється безпосередньо підприємством, потребує значних витрат праці, частих регулярних господарських операцій.

Операційна діяльність є метою всієї життєдіяльності підприємства. Прибуток, отриманий від здійснення операційної діяльності, має найбільш вагомий відсоток у складі загального прибутку.

Операційний аналіз

Для контролю за здійсненням операційної діяльності необхідно застосовувати один з ефективних методів - операційний аналіз. Основне завдання операційного аналізу - це контроль витрат на виробництво, випуск продукції, обсяг продукції, який відповідає витратам, відношення отриманого прибутку до витрат виробництва. Крім того, при проведенні операційного аналізу, необхідно вивчити наступні моменти:- як мобілізувати наявні кошти; - як використовувати ефект фінансового важеля; - що вигідніше - оренда або купівля засобів виробництва; - чи є сенс реалізовувати продукцію за ціною, нижчою від собівартості; - якщо змінити обсяг реалізації, як це позначиться на прибутку. Операційний аналіз необхідний для пошуку найбільш вигідних витрат для підприємства. Він розподіляє витрати на:- змінні - це витрати на матеріали і сировину для виробництва, заробітна плата робітників, які працюють на основному виробництві, витрати на збут. Чим менше змінні витрати на підприємстві, тим більший прибуток, - постійні - це витрати на утримання будівель і споруд, амортизаційні відрахування, зарплата адміністративного корпусу; - прямі - відносяться безпосередньо до випуску продукції; - непрямі - це витрати на енергоресурси для допоміжного виробництва, зарплата обслуговуючому персоналу;


Надрукувати  

Схожі матеріали