Як на сайт додати текст

Як на сайт додати текст

Наповнення сайту вмістом включає у тому числі і додавання на нього нових текстів і їх фрагментів. Текстові матеріали можна поміщати на окремі сторінки, а також включати до складу вже існуючих. У обох випадках вони можуть бути оформлені в різних стилях за допомогою тегів.

 

Інструкція

1. Прийміть рішення про те, чи повинні абзаци тексту відділятися один від одного порожніми рядками. Якщо так, перед кожним з них помістите тег <p>, а якщо немає - тег <br>. Врахуйте, що якщо в HTML- файлі просто розпочати фразу з нового рядка, не використовуючи жоден з цих тегів, при відображенні у браузері такі перенесення ігноруватимуться.

2. Фрагменти тексту можна виділяти курсивом і напівжирним шрифтом. У першому випадку перед початком фрагмента помістите тег <i>, а в другому - тег <b>. У кінці фрагмента помістите такий же тег, але зі знаком / перед буквою, наприклад: </b>. Ці ефекти можна комбінувати, наприклад, так: <i>курсив <b>напівжирний курсив</i> просто напівжирний</b>. У нових специфікаціях мови HTML передбачені також теги <s> для перекресленого тексту і <u> - для підкресленого. Їх також можна комбінувати з переліченими вище, але вони можуть ігноруватися старими браузерами. Перегляду доданого вами тексту це не завадить, але відповідні фрагменти не відображатимуться підкресленими або перекресленими.

3. Також фрагменти тексту можна виділяти кольором і розміром. Для цього використайте тег <font>. Передайте йому змінні size і color (окремо або одночасно), наприклад: <font size=+2 color=00ff00>. Тут +2 - ця кількість пунктів, на яку слід збільшити шрифт відносно встановленого у браузері за умовчанням. Значення змінної size може бути і негативним, наприклад, якщо воно рівне - 1, шрифт зменшиться на один пункт відносно встановленого за умовчанням. Значення ж змінної color складається з трьох дворозрядних шістнадцятиричних чисел. Перше з них задає інтенсивність червоної складової кольору, друге - зеленою, а третє - синій. Таким чином, якщо ця змінна має значення 00ff00, то колір вийде яскраво-зеленим. У кінці виділеного фрагмента відміните дійстві тега: </font>. Розмір і колір символів знову стануть встановленими за умовчанням.

4. Щоб браузер перестав ігнорувати перенесення рядків, а також перестав перетворювати декілька пропусків на один, використайте тег <pre>. У кінці фрагмента, виділеного таким чином, помістите тег </pre>. Цей прийом може бути використаний для розміщення на сайтах віршів, а також фрагментів початкових кодів програм на різних мовах програмування.


 


Надрукувати  

Схожі матеріали